tel. 91 820 11 10

Dr hab. inż. Edyta Balejko

Dr Edyta Balejko

  • specjalista w dziedzinie żywienia człowieka zdrowego i chorego

Pani dr Edyta Balejko jest wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie żywienia człowieka zdrowego i chorego z ponad 15 letnią praktyką.

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (rok 2001), w 2006 roku ukończyła studia doktoranckie w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka broniąc z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej pt. Wpływ metabolitów z Lactobacillus rhamnosus GG na wzrost niektórych bakterii tlenowych i beztlenowych oraz procesy immunologiczne in vitro.

Obecnie jest pracownikiem naukowym zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Zakładzie Podstaw Żywienia Człowieka, gdzie prowadzi badania naukowe oraz dydaktykę ze studentami w zakresie zasad żywienia, dietetyki, patofizjologii, immunostymulacji składnikami żywności oraz dietetyki bariatrycznej. Ponadto jest nauczycielem akademickim na Podyplomowym Studium Promocji Zdrowia.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologii Żywności, vice przewodniczącą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Obciążonych Genetycznie Nowotworami.

Podnosząc wciąż swoje kwalifikacje zawodowe uczestniczy na zjazdach, konferencjach i szkoleniach w zakresie promowania racjonalnego żywienia oraz doskonalenia metod żywienia człowieka chorego.

Aktualnie specjalizuję się w dietetyce bariatrycznej, prowadząc badania naukowe z udziałem pacjentów Sonomedu.