tel. 91 820 11 10

Dr n. med. Ewa Żuk

  • specjalista hematologii
  • specjalista chorób wewnętrznych

Wykwalifikowany lekarz, specjalistka z zakresu hematologii i chorób wewnętrznych.

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej. W 1991 r. uzyskała tytuł I stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych a sześć lat później – II.

W 1996 r. otrzymała stopień doktora nauk medycznych, nadany przez Pomorską Akademię Medyczną na podstawie rozprawy naukowej pt.: „Wybrane parametry funkcji płytek krwi u chorych z zespołem mieloproferacyjnym”.

W 2000 r. dokonała specjalizacji z zakresu hematologii w warszawskim Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (egzamin zdany z wyróżnieniem).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Towarzystwa Internistów Polskich.