tel. 91 820 11 10

Dr n. med. Hanna Romanowska

  • specjalista pediatrii
  • specjalista diabetologii

Jest wykwalifikowanym specjalistą w zakresie pediatrii i diabetologii z 20-letnią praktyką zawodową. Ponadto zajmuje się leczeniem i diagnostyką zaburzeń odżywiania zarówno niedożywienia jak i otyłości.

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny), Wydział Lekarski (1995 rok), 2000 rok-specjalizacja I stopnia z pediatrii, 2005 rok-specjalizacja II stopnia z pediatrii, 2011r-specjalizacja z diabetologii.

Od 1996r pracuje nieprzerwanie w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, SPSK Nr 1 , ul.
Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie oraz w Poradni Chorób Metabolicznych dla Dzieci i Młodzieży SPSK Nr 1 w Szczecinie. Dodatkowo jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

W 2010r obroniła pracę doktorską. Jest współautorem wielu prac naukowych, z których część przedstawiana była na zjazdach i konferencjach zarówno w kraju jak i za granicą, część jest opublikowana w recenzowanych czasopismach. Jest współautorem „Standardów leczenia żywieniowego dzieci” oraz „Zaleceń leczenia żywieniowego dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego“.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest wykładowcą na wielu konferencjach naukowych.

Przynależność do towarzystw naukowych:

  • Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego – członek Zarządu
  • Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci – członek założyciel, członek Zarządu
  • Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
  • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
  • Polska Grupa Robocza Fenyloketonurii