tel. 91 820 11 10

Price list

Specialist consultations

Specialist consultation 150-300 zł

Gynecological examinations

Consultation 150 zł
Ultrasound examination 150 zł
Consultation + ultrasound examination 200 zł
Consultation + ultrasound examination + cytology 250 zł
Cytology 50 zł
Liquid base cytology 100 zł
Bacteriological smear 50 zł
Screening S. agalactiae 50 zł
IUD insertion 400 zł

Dermatology

Consultation 150-200 zł
Diamond microdermabrasion - face 150 zł
Diamond microdermabrasion – neck 200 zł
Diamond microdermabrasion – face + neck + cleavage 300 zł
Diamond microdermabrasion – other areas 150-300 zł
Hydrafacial – face 200 zł
Hydrafacial – neck 250 zł
Hydrafacial – face + neck + cleavage 350 zł
Hydrafacial – other areas 200-400 zł
Chemical peel: – SkinProject Nanopeel (Jessner, TCA-Jessner, TCA 25, TCA 15, SALYGEL, EYE, FACE&BODY) 200-500 zł
Cryosurgery 50 zł - 100 / 1 unit

Endoscopic examinations

Gastroscopy 250 zł
Nasal endoscopy 350 zł
Helicobacter pylori testing 50 zł
Gastroscopy biopsy sample pathology examination 80 zł
Rectosigmoid examination 300 zł
Colonoscopy 400 zł
Polypectomy < 10mm 200 zł
Polypectomy > 10mm 350 zł
Capsule endoscopy 3000 zł
Intragastric baloon + diet consultation 6500 zł
Intragastric baloon Orbera 365 + diet consultation News 9000 zł
Intragastric baloon removal 2000 zł

Cardiology

Consultation 150 zł
Consultation + echocardiography 250 zł
Echocardiography 150 zł

Blood pressure monitoring

Consultation 100-120 zł
Arterial hypertension 150 zł
Polysomnography – sleep apnoea 300 zł

Laryngological examinations

Adenotomy 2500 zł
Adenotomy and aracentesis 2800 zł
Adenotomy tympanostomy 3000 zł
Adenotomy and tonsilotomy 3300 zł
Adenotomy, tonsillotomy and tympanostomy 3600 zł
Tonsillektomy 4000 zł
Paracentesis 1000-1500 zł
Paracentesis (general anesthesia) 1500-2000 zł
Tympanostomy 1500-1700 zł
Tympanostomy (general anesthesia) 2000-2500 zł
Other small procedures (local anesthesia) 1000-1500 zł
Surgical treatment of ear diseases 5000-8500 zł
Conchoplasty - Celon method under local anesthesia 1400 zł
Conchoplasty (general anesthesia) 2400 zł
Septoplasty (general anesthesia) 3500 zł
Snoring treatment - Celon method under local anesthesia 1500-2500 zł
Snoring treatment - Celon method under general anesthesia 2300-3300 zł

Hearing tests

Tone audiometry 60 zł
Impedance audiometry 60 zł
Verbal audiometry 60 zł
Tone audiometry + impedance audiometry 100 zł
Tone audiometry + impedance audiometry + verbal audiometry 130 zł

Hydrogen Breath Test

Hydrogen Breath Test 200 zł

Elastography

Elastography 250 zł

Dietetics

Pricelist – Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Dietary consultation with nutritional recommendations (without individual menus) 250 zł
Dietary consultation with nutritional recommendations and 10 day individual menus 400 zł
Control visit 160 zł

Pricelist – Dr Edyta Balejko

Dietary consultation 150 zł
Body composition analysis 50 zł
Individual diet plan (10 days) regardless of the type of diet 250 zł
Following individual diet plan (10 days) regardless of the type of diet 150 zł

Excision of skin lesions

Area Price
Face 500 zł
Other areas 300 zł
Each subsequent lesion +100 zł
Excision of skin lesions that require local skin grafting 1800-2800 zł

Eyelid surgery

Procedure Price
Upper blepharoplasty (eyelid lift) 4500 zł
Lower blepharoplasty (eyelid lift) 5000 zł
Upper and lower eyelid surgery 7500 zł
Eyelid reconstruction 6500 zł

Ear surgery

Procedure Price
Ruptured outer ear lobule plasty 1200 zł
Otoplasty 4800 zł

Lip augmentation

Procedure Price
Vermilion advancement 6000 zł
Lip augmentation with a skin graft 4000 zł

Nose surgery

Procedure Price
Plastic surgery of the nasal septum 6000 zł
Plastic surgery of the nasal septum defect 7000-8500 zł
Plastic surgery of nose valves 6000 zł
Tip rhinoplasty (cartilage nose tip plasty) 6000 zł
Total rhinoplasty (cartilage and bone) 12000 zł

Face and neck surgery

Procedure Price
Face lift 15000 zł
Mid face lift 8000 zł
Neck lift 8000 zł
Lower 1/3 face and neck lift 10000 zł
Chin surgery 6500 zł
Eyebrow lift 10000 zł
„Lion wrinke” surgery 3200 zł
Nasolabial fold plasty 4200 zł
Face implants 7000-10000 zł

Breast surgery

Procedure Price
Breast augmentation - round implants 13000 zł
Breast augmentation - anatomical implants 15000 zł
Implant exchange - anatomical to round 13000 zł
Implant exchange - round to anatomical 15000 zł
Implant exchange to round and transposition under pectoralis muscle 14000 zł
Implant exchange to anatomical and transposition under pectoralis muscle 16000 zł
Breast lift 14000 zł
Breast lift + round implants 16500 zł
Breast lift + anatomical implants 18000 zł
Implant removal 6000 zł
Breast reduction 16000 zł
Nipple plasty 3500 zł
Areola reduction 5000 zł
Subcutaneous mastectomy with a simultaneous tissue expander implantation 17000 zł
Tissue expander exchange to a round implant 8000 zł
Tissue expander exchange to an anatomical implant 9000 zł
Nipple-areola complex reconstruction 5000 zł
Gynecomastia (male breasts) 7000 zł

Abdominoplasty

Procedure Price
Full abdominoplasty 12000 zł
Lower abdominoplasty (without navel plasty) 9500 zł
Abdominoplasty with a hernia plasty 13000 zł
Navel (belly button) plasty 4000 zł
Liposuction - abdomen 8000 zł
Umbilical hernia repair 5000 zł
Inguinal or femoral hernia repair 5000 zł
Epigastric hernia repair 7000 zł
Incisional (post-operative) hernia repair 7000-12000 zł

Limbs surgery

Procedure Price
Arm lift 8000 zł
Thigh lift 9000 zł
Liposuction - thighs 8000 zł
Liposuction - hips 8000 zł

Hand surgery

Outpatient surgery Price
Carpal tunnel surgery 3500 zł
Ulnar nerve entrapment surgery (Cubital tunnel syndrome) 3500 zł
„Trigger finger” surgery 3500 zł
De Quervain syndrome surgery 3500 zł
Ganglion cyst removal (thumb base or distal interphalangeal joint) 3500 zł
Webspace deepening 3500 zł
Dupuytren contracture (affecting one finger) 3500 zł
 
Procedures requiring 24-hour hospitalization Price
Dupuytren contracture (affecting two or more fingers) 4800 zł
Ganglion cyst removal (wrist area) 4800 zł
Finger reconstruction requiring osteosynthesis 4800 zł
Extensor or flexon tendon repair on one finger 4800 zł
Single joint plasty, contracture release 4800 zł
Single syndactyly repair 4800 zł
Rheumathoid arthritis surgery (single finger) 4800 zł
 
Procedures requiring 24 to 48-hour hospitalization Price
Surgical repairs of multiple fingers or the wrist 7800 zł
Surgical repair of nerves on the hand (including nerve grafting) 7800 zł
Surgical hand tumour excision with a simulteneous hand function reconstruction 7800 zł
Surgery in irriversible upper limb nerve damage (tendon transposition) 7800 zł
Complex rheumathoid arthritis surgery 7800 zł

Finansowanie i płatności ratalne MediRaty

Szanowny Pacjencie,
informujemy, że wszystkie komercyjne usługi naszej placówki mogą być realizowane bez angażowania środków finansowanych „z góry” i opłacane w dogodnych ratach. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Rejestracją lub wypełnienie bezpłatnego “Formularza Pacjenta.

MediRaty to ogólnie dostępny system finansowania usług medycznych, który ułatwia realizację optymalnego planu leczenia i dostęp do bogatych procedur medycznych. Aby zacząć z niego korzystać, należy przejść pozytywnie krótką weryfikację telefoniczną pod nr 22 266 83 70 (pon.-pt. 8-20, sob. 9-14).

MediRaty